آموزش و سرگرمی

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۱۵۲ و ۱۵۳ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۷

جواب صفحه ۱۵۲ و ۱۵۳ ریاضی چهارم که مربوط به جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی مرور فصل ۷ از فصل ۷ شکل های هندسی است را در حاشیه نیوز برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده شده است. در این قسمت به حل گام به گام پاسخ سوالات فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه۱۵۲ و ۱۵۳ ریاضی چهارم دبستان می‌پردازیم.

جواب صفحه قبل :جواب تمرین صفحه ۱۵۱ ریاضی چهارم

جواب صفحه ۱۵۲ و ۱۵۳ ریاضی چهارم

در پاسخ به فرهنگ نوشتن صفحه ۱۵۲ ریاضی چهارم خواهیم داشت:

۱- توضیح دهید چه زمانی عددهای محور عمودی را از صفر شروع نمی کنید.
زمانی که همه‌ی اطلاعات عددی بیش تر از یک مقدار مشخص غیر صفر باشند.

۲- نمودار خط شکسته برای چه موضوعاتی مناسب است؟ توضیح دهید.
برای نشان دادن تغییرات در بازارهای مالی مثل طلا، نفت و سهام در طول هفته، تغییرات دمای هوای یک شهر در طول یک روز، یک ماه یک سال یا تغییرات نمره‌های یک دانش آموز در کلاس.

۳- در نمودار خط شکسته، شکل های گفته شده چه معنایی دارند؟
شکل اول یعنی تغییرات نداریم، شکل دوم یعنی تغییرات در جهت افزایش است و شکل سوم یعنی تغییرات در جهت کاش می باشد.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۱۵۲ و ۱۵۳ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۷

۴- سه جمله بنویسید که در آنها از عبارت های «به احتمال بیشتر»، «به احتمال کمتر» و «به طور حتم» استفاده شده باشد.
در یک کیسه ۵ مهره‌ی سبز و ۲ مهره‌ی سفید هست. بدون نگاه کردن به داخل کیسه یک مهره بر می داریم، به احتمال بیش تر مهره سبز است و به احتمال کم تر مهره سفید است و به طور حتم مهره سیاه نیست.

در پاسخ به تمرین صفحه ۱۵۲ ریاضی چهارم خواهیم داشت:

۱- رتبه‌ی یک دانش آموز در ۵ امتحان ریاضی «خیلی خوب» بوده است. اگر نمودار خط شکسته‌ی رتبه های این دانش آموز را رسم کنیم، به چه شکلی در می آید؟ چرا؟
به شکل یک خط راست در می آید زیرا رتبه‌ی دانش آموز تغییری نداشته است.

۲- قیمت یک ربع سکه‌ی بهار آزادی در یک هفته به صورت زیر تغییر کرده است.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۱۵۲ و ۱۵۳ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۷

می خواهیم نمودار خط شکسته‌ی آن را رسم کنیم. محور قیمت را از چه عددی شروع کنیم؟ چرا؟
از ۲۵۴۰۰۰، زیرا کمترین عدد جدول می باشد.

محور را چندتا چندتا تقسیم بندی کنیم؟
۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا

نمودار خط شکسته را رسم کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۱۵۲ و ۱۵۳ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۷

آیا قیمت ربع سکه در این هفته بدون تغییر بوده است؟ خیر
در کدام روزها بیشترین تغییر را داشته است؟ سه شنبه تا چهارشنبه

۳- یک تاس را می اندازیم. این احتمال را که هریک از اتفاق های زیر بیفتد، با یک عبارت مناسب بیان کنید و دلیل خود را بنویسید.

عدد ۶ بیاید: به احتمال کمتر این اتفاق می افتد، زیرا یکی از شش عدد روی تا ۶ می باشد.
عدد ۷ بیاید: به طور حتم اتفاق نمی افتد چون تاس عدد ۷ ندارد.
عدد بزرگ تر از ۲ بیاید: به احتمال زیاد اتفاق می افتد چون روی تاس ۴ عدد بزرگتر از ۲ وجود دارد.
یکی از عددهای ۶، ۵، ۴، ۳، ۲ و ۱ بیاید: به طور حتم اتفاق می افتد، چون روی تاس فقط همین عددها وجود دارد.

۴- در کدام یک از چرخنده های زیر احتمال ایستادن عقربه روی رنگ آبی بیشتر است؟ چرا؟

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۱۵۲ و ۱۵۳ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۷

در چرخنده (ب) چون در همه چرخنده ها به جز این چرخنده نصفشان به رنگ آبی می باشد در حالی که در چرخنده‌ی (ب) بیش از نصف آن به رنگ آبی می باشد.

۵- یک سکه را انداختیم؛ رو آمد. دوباره انداختیم؛ رو آمد. اگر بار سوم آن را بیندازیم، رو می آید یا پشت؟ چرا؟
با احتمال برابر ممکن است رو بیاید یا پشت، چون احتمال رو آمدن یا پشت آمدن در سکه با هم برابر است.

۶- اگر یک سکه را ۲۰۰۰ مرتبه بیندازیم، انتظار داریم چند مرتبه رو بیاید؟ چرا؟
۱۰۰۰ مرتبه یعنی به اندازه نصف دفعات پرتاب، چون در پرتاب سکه احتمال رو آمدن و پشت آمدن با هم برابر است.

۷- در کیسه‌ی زیر تعدادی مهره قرار دارد. احتمال این را که بدون نگاه کردن، یک مهره درآوریم و یکی از اتفاقهای زیر
بیفتد، با یک عبارت بیان کنید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۱۵۲ و ۱۵۳ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۷

مهره قرمز باشد. به احتمال بیشتر اتفاق می افتد.
مهره سبز باشد. به احتمال کمتر اتفاق می افتد.
مهره آبی باشد. به طور حتم اتفاق نمی افتد.

در پاسخ به معما و سرگرمی صفحه ۱۵۴ ریاضی چهارم خواهیم داشت:

در شکل زیر سه حلقه به هم متّصل دیده می‌شوند. اگر هرکدام از حلقه‌ها را حذف کنیم، دو حلقه‌ی دیگر از هم جدا می‌شوند. این حلقه را با طناب درست کنید و با بریدن یک طناب و حذف آن حلقه، باز شدن دو حلقه‌ی دیگر را مشاهده کنید.

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین و معما و سرگرمی صفحه ۱۵۲ و ۱۵۳ ریاضی چهارم ؛ مرور فصل ۷

لطفاً در صورت بروز هر گونه مشکل یا ایراد درسی در هر یک از صفحات کتاب ریاضی چهارم دبستان، لطفاً نظر خود را در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید. تلاش خواهیم کرد تا در اسرع وقت پاسخی به سوال شما دهیم و به حل مسائل درسی شما کمک کنیم.

دانش آموز عزیز، بهتر است قبل از همه سوالات را به تنهایی حل کنی و جواب هایت را بررسی کنی. اگر مشکلی داری، آن را برطرف کن. با انجام این کار، مفهوم درس بهتر درک می‌شود و در امتحان دچار مشکل و دردسر نمی‌شوی.

شما همیشه باید قلم و کاغذ را در کنار خود قرار دهید تا بتوانید به راحتی مسائل ریاضی را حل کنید. استفاده از این وسایل به شما کمک می‌کند تا بهتر تمرین کنید و در نهایت کتاب ریاضی را به طور کامل یاد بگیرید. استفاده از قلم و کاغذ یکی از روش‌های موثرترین و معتبرترین برای حل مسئله‌های ریاضی است.

پاسخ صفحه قبل تر : :جواب کار در کلاس و خلاق باش صفحه ۱۵۰ ریاضی چهارم

در این بخش، مروری بر جواب صفحه ۱۵۲و۱۵۳و۱۵۴ ریاضی چهارم انجام داده شد. با اضافه کردن عبارت “حاشیه نیوز” در آخر جستجوهای درسی خود در گوگل، به بهترین پاسخ ها دسترسی خواهید داشت. لطفاً به خاطر داشته باشید که ابتدا سعی کنید پاسخ سوالات را خودتان بیابید و سپس برای بررسی صحت آن به این پاسخ ها مراجعه کنید. اگر سوالی دارید، آن را در قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ دهند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + بیست =

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا