آموزش و سرگرمی

جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری

جواب صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم که مربوط به مرور فصل از فصل ۳ عددهای کسری است در حاشیه نیوز برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده شده است. در این قسمت به حل گام به گام پاسخ سوالات و تمرین مرور فصل و سرگرمی و معما صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم دبستان می‌پردازیم.

پاسخ صفحه قبل : جواب تمرین صفحه ۵۷ ریاضی سوم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۵۸ ریاضی سوم

در پاسخ به فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۵۸ ریاضی سوم خواهیم داشت:

۱- یک متر و ۲۵ سانتی متر برابر با ۱۲۵ سانتی متر است. توضیح دهید که عدد ۱۲۵ چگونه به دست می‌آید.

یک متر برابر ۱۰۰ سانتی‌متر است و ۲۵ سانتی‌متر نیز داشتیم که روی هم می‌شود ۱۲۵ سانتی‌متر

۲- ۳۵۶۰ گرم یعنی ۳ کیلوگرم و ۵۶۰ گرم. توضیح دهید که این عددها چگونه به دست می‌آیند.

هر ۱۰۰۰ گرم یک کیلوگرم است پس ۳۰۰۰ گرم برابر با ۳ کیلوگرم است و چون ۳۵۶۰ = ۵۶۰ + ۳۰۰۰ پس برابر با ۳ کیلوگرم و ۵۶۰ گرم است.

جواب تمرین صفحه ۵۸ ریاضی سوم

۱- کسرهای نوشته شده را روی هر ساعت نشان دهید.
شکل‌های خود را با شکل‌های دوستانتان مقایسه کنید.

جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری

۲- یک تکّه کاغذ را به‌صورت زیر دوبار تا کنید. سپس آن را باز کنید و با خط کش روی خط‌های تای کاغذ خط بکشید.
– چند زاویه به وجود می‌آید؟ ۱۶ زاویه
– چه نوع زاویه‌ای؟ راست یا قائمه
– کاغذ به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ ۴ قسمت مساوی

جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری

۳- الگوی زاویه‌ها را ادامه دهید.

جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری

۴- از ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ را ۵۰ تا ۵۰ تا بنویسید.

۱۰۰۰ , ۱۰۵۰ , ۱۱۰۰ , ۱۱۵۰ , ۱۲۰۰ , ۱۲۵۰ , ۱۳۰۰ , ۱۳۵۰ , ۱۴۰۰

ادامه جواب تمرین صفحه ۵۹ ریاضی سوم

۵- شکل زیر چند زاویه دارد؟ زاویه‌ی راست آن را مشخّص کنید.

۴ زاویه دارد. ۲ زاویه راست.

جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری

۶ـ دهانه ی پرگار چقدر باز شده است؟ ۲ سانتی متر
با این پرگار یک دایره بکشید؛ شعاع آن چند سانتی متر است؟ ۲ سانتی متر

جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری
جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری

۷- با پرگار دایره‌ای بکشید که مرکز آن نقطه‌ی «م» باشد و از نقطه ی «د» بگذرد. این دایره را به‌صورت تقریبی به ۸ قسمت مساوی تقسیم کنید. کسر ۳/۸ را نشان دهید.

جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری

۸- کدام یک از شکل‌های زیر به قسمت‌های مساوی تقسیم شده است ؟ ۲ قسمت این شکل‌ها را رنگ کنید.
و کسر مربوط به آن را بنویسید.

جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری

۹ـ چه کسری از این دایره نارنجی است؟ ۲/۶ دو ششم
چه کسری از آن سبز است؟ ۲/۶ دو ششم
چه کسری صورتی است؟ ۲/۶ دو ششم

جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری

۱۰ـ کسر ۱/۴ را ربع و کسر ۱/۲ را نیم می گوییم. زمان هایی را که ساعت ها نشان می دهند، با ربع و نیم بنویسید.

جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری
جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری
جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری

جواب سرگرمی و معما صفحه ۶۰ ریاضی سوم

۱- شکل زیر را با چوب کبریت بسازید. چهار چوب کبریت را حرکت دهید تا دو مربّع به وجود آید. (مربّع‌ها هم اندازه نیستند.)

جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری

۲- سه چوب کبریت را حرکت دهید و جابه‌جا کنید تا چهار مربّع یک اندازه به وجود آید.

جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری

۳- شش چوب کبریت را جابه‌جا کنید تا چهار مثلّث و یک شش ضلعی به وجود آید.

برای این کار ما تنها به یک حرکت احتیاج داریم و ۵ حرکت باقی مانده را جا به جا کردن چوب کبریت ها به پایان می رسانیم و شکل نهایی به یکی از شکل های زیر خواهد بود :

جواب مرور فصل صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم ؛ فصل ۳ عددهای کسری

جواب فرهنگ خواندن صفحه ۶۰ ریاضی سوم

منصور و امید قرار گذاشتند با هم شریک شوند. منصور به امید گفت: «سرمایه از من و کار از تو. در آخر هم نصف سودی که به دست می‌آوری، مال من باشد.» امید قبول کرد.

در پایان روز اوّل منصور پرسید: «امروز چقدر سود کرده‌ای؟» امید پاسخ داد: «۸۰۰۰ تومان» منصور گفت: «نصف آن، یعنی ۴۰۰۰ تومان، مال من است. حالا چقدر برای تو مانده است؟» امید گفت :«۴۰۰۰ تومان.» منصور دوباره گفت: «پس نصف آن، یعنی ۲۰۰۰ تومان، مال من است.»

امید می‌خواست ۲۰۰۰ تومان دیگر به منصور بدهد امّا با خود فکر کرد که اگر بخواهد هر بار نیمی از پولی را که به دست آورده است به منصور بدهد، کم کم باید همه‌ی آنچه را به دست می‌آورد، به او بدهد؛ آیا این نوع شریک‌شدن درست است؟ چه اشکالی دارد؟

خیر ، فقط یک بار می‌بایست سود پول نصف شود و باید ۴۰۰۰ تومان به منصور پرداخت شود.

لطفاً در صورت بروز هر گونه مشکل یا ایراد درسی در هر یک از صفحات کتاب ریاضی سوم دبستان، لطفاً نظر خود را در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید. تلاش خواهیم کرد تا در اسرع وقت پاسخی به سوال شما دهیم و به حل مسائل درسی شما کمک کنیم.

شما همیشه باید قلم و کاغذ را در کنار خود قرار دهید تا بتوانید به راحتی مسائل ریاضی را حل کنید. استفاده از این وسایل به شما کمک می‌کند تا بهتر تمرین کنید و در نهایت کتاب ریاضی را به طور کامل یاد بگیرید. استفاده از قلم و کاغذ یکی از روش‌های موثرترین و معتبرترین برای حل مسئله‌های ریاضی است.

پاسخ صفحه قبل تر : جواب کار در کلاس صفحه ۵۶ ریاضی سوم

در این بخش، مروری بر جواب مرور فصل ۳ صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ریاضی سوم انجام داده شد. با اضافه کردن عبارت “حاشیه نیوز” در آخر جستجوهای درسی خود در گوگل، به بهترین پاسخ ها دسترسی خواهید داشت. لطفاً به خاطر داشته باشید که ابتدا سعی کنید پاسخ سوالات را خودتان بیابید و سپس برای بررسی صحت آن به این پاسخ ها مراجعه کنید. اگر سوالی دارید، آن را در قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ دهند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − 7 =

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا