چند رسانه ای

۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم

عکس‌هایی از انواع ژلیش ناخن طبیعی کوتاه را برای شما ارائه خواهیم داد. این مدل‌های ناخن با پوشش لاکچری طراحی شده‌اند. با ما همراه باشید و این تصاویر را ببینید.

 آیا به دنبال چیزی هستید که از جلوه‌ی خاصی برخوردار باشد؟

ژلیش ناخن یک روش زیبایی است که از غلاف ژلی مخصوصی بر روی ناخن ها استفاده می‌کند. این روش معمولاً در سالن های زیبایی توسط متخصصان ناخن اجرا می‌شود، اما می توانید آن را نیز در خانه انجام دهید.

ابتدا ناخن طبیعی شما توسط یک متخصص ناخن کوتاه شده و شکل داده می‌شود. سپس، روی ناخن ها لایه ای از اصل ژلیش به ناخن ها اعمال می‌شود. این لایه اولیه بعداً تحت لامپی قرار می گیرد تا خشک شود. سپس لایه دومی از ژلیش ناخن به ناخن ها اعمال می شود و دوباره تحت لامپ قرار می گیرد. این روند تا زمانی ادامه پیدا می کند که ضخامت و شکل دلخواه بر روی ناخن ها ایجاد شود. در پایان، سقفی ژلی روی ناخن ها قرار می‌گیردناخـن نهایی براق و ضدخش شود.

۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم

مزایای ژلیش ناخن شامل موارد زیر است:

  • نگهداری طولانی مدت: ژلیش ناخن می‌تواند تا چند هفته در ناخن ها باقی بماند بدون اینکه خراش یا آسیبی ببیند.
  • استحکام بیشتر: ژلیش ناخن به ناخن ها استحکام می‌دهد و قوی‌تر و سخت‌تر از ناخن طبیعی شما می‌شود.
  • طرح های متنوع: ژلیش ناخن می‌تواند با طرح ها و رنگ های مختلف تزئین شود و شما می توانید طرح دلخواه خود را بر روی ناخن ها اعمال کنید.
  • زمان کوتاهتر: نسبت به روش های دیگر، ژلیش ناخن زمان کمتری برای اجرا نیاز دارد.
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم
۴۵ ایده فانتزی و شیک ژلیش ناخن ؛ بیا تا بهت خوشگل ترین مدل ناخن ها رومعرفی کنم

درآخربه عنوان یک نکته، استفاده از ژلیش ناخن ممکن است ناخن طبیعی شما را ضعیف کند، بنابراین بهتر است از این روش به طور مداوم استفاده نکنید و بین هر دو برداشت ژل ها فاصله بگیرید. همچنین می توانید ژلیش ناخن را به صورت خانگی نیز انجام دهید، اما قبل از این کار بهتر است راهنمایی متخصصین را دنبال کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × یک =

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا